Những trang sử này sẽ không bao giờ có thể viết được nếu không có hàng trăm con người đã cùng đồng hành với TGM trên suốt chặng đường dài, cũng như hàng trăm ngàn khách hàng trên khắp mọi miền đất nước đã luôn quan tâm và ủng hộ TGM. Lời cảm ơn chân thành xin được gửi đến bất kỳ ai đã góp phần mình trong những trang sử này, bởi vì… nếu con đường đã đáng đi, thì chắc chắn cũng đáng được ghi lại.

NHỮNG NGÀY THÁNG KHÓ KHĂN

PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

NIỀM TIN MỚI, CUỘC SỐNG MỚI

THAY ĐỔI ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

SẴN SÀNG CHO BƯỚC TIẾP MỚI