Hướng dẫn cách gắn thêm frame “TGM 10 Tuổi” vào avatar Facebook của bạn để tham gia Chương trình TẶNG COUPON TRI ÂN nhân dịp TGM 10 TUỔI:

B1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

B2. Truy cập vào link sau để gắn frame “TGM 10 Tuổi”www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=271688583528103

B3. Chỉnh lại thời gian thiết lập frame “TGM 10 Tuổi” sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 31/01/2019. 

Thiết lập ngày kết thúc

Chọn thời gian

TGM sẽ tổng kết vào cuối ngày 31/01/2019 và trao giải thưởng Coupon Tri Ân cho khách hàng trúng giải vào ngày 01/02/2019. Nếu tại thời điểm tổng kết avatar của bạn không còn gắn frame “TGM 10 Tuổi” thì bài dự thi trúng giải của bạn sẽ được xem như là không hợp lệ.