Tháng 6/2019, TGM vinh dự nhận 3 chỉ số hàng đầu Business Sustainability Index 2019 (BSI:2019) do hiệp hội Liên Hiệp Chất Lượng Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality) trao tặng dưới sự giám sát độc lập của tổ chức quốc tế InterConformity. 3 chỉ số này bao gồm: Chỉ Số Phát Triển Bền Vững (Sustainable Innovation Index 2019), Chỉ Số Thương Hiệu Nổi Bật (5 Stars Quality Outstanding Brand Index 2019), Chỉ Số Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Tế (Quality Assurance Index 2019).

Hệ thống chỉ số BSI được xây dựng như là công cụ giúp đo lường mức độ phát triển kinh doanh bền vững trong doanh nghiệp theo chuẩn mực quản lý chất lượng. Chứng nhận BSI:2019 là kết quả khảo sát và báo cáo quốc tế độc lập được thực hiện định kỳ tại Việt Nam, về vấn đề ban hành áp dụng, duy trì và cải tiến quy trình từng chỉ số thành phần theo chuẩn mực quản lý chất lượng quốc tế.

Chỉ Số Phát Triển Bền Vững – Sustainable Innovation Index

Chỉ số Phát Triển Bền Vững được vinh danh cho những doanh nghiệp thể hiện năng lực sáng tạo và ứng dụng giải pháp kỹ thuật, thành tựu công nghệ, sự linh hoạt và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời gia tăng các giải pháp hiệu quả đáp ứng các yêu cầu của thị trường để nâng cao năng suất và phát triển bền vững doanh nghiệp.

Chỉ Số Thương Hiệu Nổi Bật – 5 Stars Quality Outstanding Brand Index

Chỉ số Thương Hiệu Nổi Bật được vinh danh cho những thương hiệu thực hành quy trình chất lượng sáng tạo cùng với khách hàng trong việc tạo ra giải pháp đáp ứng những nhu cầu trong tương lai. Việc đạt giải thưởng “Chỉ Số Thương Hiệu Nổi Bật” chính là nỗ lực của TGM trong việc tạo ra những giải pháp nhằm đáp ứng những nhu cầu trong tương lai của học viên bằng cách tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ chất lượng dịch vụ của TGM.

Chỉ Số Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Tế – Quality Assurance Index 2019

Chỉ số Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Tế dành cho doanh nghiệp hoạt động quản lý có kế hoạch và hệ thống, minh chứng được sự đáp ứng cần thiết để tạo sự tin tưởng sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp về các yêu cầu chất lượng, đáp ứng yêu cầu cả bên trong nội bộ và bên ngoài.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, TGM thấu hiểu sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp là những giá trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho xã hội chứ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu. Đối với TGM, điều quan trọng luôn là giúp các học viên của TGM có thể đến được đỉnh cao của thành công và hạnh phúc. Cho nên, việc đạt 3 Chỉ Số Kinh Doanh Bền Vững BSI:2019 cũng không khiến TGM ngủ quên trên chiến thắng, mà sẽ ngược lại còn khiến TGM quyết tâm tiếp tục nâng cao chuẩn mực hơn nữa để đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của học viên.

Chính vì thế, TGM quyết tâm thực hiện chiến dịch Bước Đại Nhảy Vọt với khóa học Quantum Leap nhằm đào tạo được một tầng lớp những con người khao khát thành công, liên tục phát triển bản thân và hướng đến những đỉnh cao thật sự trong cuộc sống. Cách tiếp cận mang tính “đại nhảy vọt” của TGM là tập trung hết sức để không chỉ giúp mà còn bằng mọi giá đẩy 1000 người Việt Nam lên đến đỉnh cao của thành công và hạnh phúc. Để rồi sau đó, mỗi người trong số 1000 tinh hoa này sẽ giúp hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người khác thành công và hạnh phúc hơn.

👉 Tìm hiểu thêm về khóa học QUANTUM LEAP – BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT. Khóa học sẽ giúp bạn thực hiện một bước đại nhảy vọt cho cuộc đời mình, bất kể bạn là ai, bất kể bạn đang làm công việc gì, bất kể bạn có xuất thân như thế nào.